Skip to content

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ) informujemy ,że : Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Amarant Andrzej Misztal Hetmańska 16/21 20-555 Lublin REGON: 061710760 NIP: 712-226-28-80
Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. wystawienia faktury, celach księgowych) oraz innych prawnie uzasadnionych celach ( np. dochodzenia roszczeń) , przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa , dostawcom systemów informatycznych i usług IT , operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczących na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani , że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.