Zwroty

ZWROTY
Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
dostawa
zwrot -na własny koszt
Adres do zwrotu
Amarant Andrzej Misztal
hetmańska 16/21
20-555 lublin
Dodatkowe informacje
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Pieniądze zwracane są na rachunek bankowy podany w formularzu odstąpienia od umowy.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Sprzedawca zwraca koszt najtańszej przesyłki przedstawionej w ofercie. Sprzedający nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z przekształcenia towaru na życzenie klienta.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: andrzejek500@o2.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres\\\”Amarant\” Andrzej Misztal ul. hetmańska16/21 20-555 Lublin.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): \”Amarant\” Andrzej Misztal ul. hetmańska16/21 20-555 Lublin Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy]
W przypadku prawidłowo złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu towaru, jeśli dotyczy to umowy:

• świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;( pomalowanie, przekształcenie, przycięcie, )
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Ustawa nie przewiduje tzw. milczącego odstąpienia od umowy. Nieodebranie przesyłki wiąże są z dodatkowymi kosztami związanymi z odbiorem zwrotu przez nadawcę. W takim przypadku zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o koszt zwrotu przesyłki do nadawcy.

Plik do pobrania